Priveşte: aprobarea participarii U.AT. Municipiul Alexandria la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ – teritoriale, institutii publice si unitati de cult

HCL 157_10 NOV 2016