Priveşte: aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind sprijinirea eficienței energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat în Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”

HCL 216_13 iulie 2020