Priveşte: aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public –autobuze electrice”, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul de proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat.

HCL 248_18 sep 2018

expunere hcl 248

Raport hcl 248