Priveste: aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria,Directiei Politia Locala si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor

Anexa 1

Anexa 2

HCL 132_27 mai 2020