Priveste aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de executie de arhitect, clasa I,cu functia publica generala de executie de consilier, clasa I,

HCL 233_24 aug 2017

Anexa 1 la HCL 233

Anexa 2 la HCL 233

expunere de motive la HCL 233

RAPORT DE SPECIALITATE LA HCL 233