Priveste aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici din cadrul serviciului public local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria, pe anul 2015

HCL 174_25 mai 2015

Anexa la HCL 174