Priveşte: aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă” , corp C2, din str. Ion Creangă, nr.31 la sediul Grădiniţei cu Program Normal nr. 5 din str. Libertăţii, nr. 1 din municipiul Alexandria şi sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 din str. Libertăţii, nr. 69

HCL 07_29 ian 2021