Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitare, amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”, în Municipiul Alexandria

HCL 212_13 iulie 2020