Privește: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a devizului general actualizat conform Legii nr. 12/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Gurvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I” – S.A., pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”

HCL 60_29 mar 2021