Priveste : aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a conditiilor de tragere a creditului contractat de catre SC APA SERV SA in valoare de 23.648.005 lei in vederea implementarii Proiectului Major de investitii ,, Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007- 2013, si imputernicirea persoanei care va semna in numele autoritatii locale actul aditional

HCL 257_20 AUG 2014