Priveste : aprobarea incheierii actului aditional nr. 3 la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu valoarea de 21.242.076 lei contractat de SC APA SERV SA si acordarea unui mandat special domnului viceprimar Neacsu Ionut pentru semnarea acestuia in numele autoritatii locale

HCL 387_22 dec 2014