Priveste: aprobarea implementării proiectului “Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre CJ Teleorman si 15 UAT-uri” din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competitivităţii Economice,,2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de inervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”

hcl_nr_130_din_28_mai_2013