Priveşte: aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei stradale din Municipiul Alexandria – strada Alexandru Ghica, strada Mestesugari, strada Dunarii”

HCL 251_19 aug 2015

Anexa la HCL 251