Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, in Municipiul Alexandria

HCL 33_29 ianuarie 2020