Privește: aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico – economici urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)

HCL-203_18.08.2021.pdf