Privește: aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico economici actualizați, conform OUG nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”

HCL 183_29 iunie 2020