Privește: aprobarea declanşării procedurilor de schimb de imobile (teren) în suprafață de 314 mp între MUNICIPIUL ALEXANDRIA și SC HORECA CONSULTING SRL ALEXANDRIA precum și pentru reamplasarea construcției situată în mun. Alexandria, str. Dunării, nr.135B, imobile alipite de amplasamentul obiectivului de investiții de interes local „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în municipiul Alexandria”

HCL 237_29 iul 2020