Priveşte: Aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente anului şcolar 2016 – 2017

HCL 124 _24 oct 2016