Privește: aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2021 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități

HCL 235_29 iul 2020