Privește: aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau scanare a documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

HCL 179_29 iunie 2020