Priveste: aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra constructiilor si instalatiilor pe care S.C. SOLARTECH R.V.C. S.R.L. Bucuresti, le va realiza pe terenul ce face obiectul Contractului de Inchiriere nr. 17622/23.08.2012

hcl_nr_40_din_27_feb_2013