Privește: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din municipiul Alexandria: strada Negru Vodă, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății – tronson 1, strada Libertății – tronson 5, strada București, strada Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori și strada Victor Antonescu”

HCL-265_19.10.2021