Priveşte: aprobarea asocierii municipiului Alexandria cu Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea Piteşti în vederea dezvoltării de activităţi comune pentru accesarea de fonduri nerambursabile şi implementarea proiectului „Construire zone ecourbanistice în Euroregiunea Dunărea de jos – modele de dezvoltare urbană durabilă” prin Programul de colaborare transfrontalieră România – Bulgaria 2014-2020.

hcl_nr_276_din_30_oct_2013

anexa_la_hcl_nr_276_din_30_oct_2013