Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii ,,Construire vestiare + grup sanitar la Liceul teoretic Al.I.Cuza” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 27.

HCL 334_07 nov 2014