Privește: aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de șantier la obiectivul de investiții “CL 10-Extinderea si reabilitarea reţelelor de distribuţie si a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare ape uzate în aglomerările Alexandria, Zimnicea si Videle “, de către SC POLL ALEX CONS TRANS SRL pe terenul în suprafață de 462 mp, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria pe perioada execuției lucrărilor

HCL 80_29 mar 2021