Privește: aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1”

HCL57_29 mar 2021