Priveste: aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Alexandria

HCL 74_25 FEB 2016