Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a vota favorabil ajustarea prețului la apă și a tarifelor la canalizare, practicate de S.C. Apa Serv S.A., Operator Unic Regional în Județul Teleorman

HCL-318