Priveste: acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asocitiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Teleormanul”, pentru a vota cu privire la primirea de noi membri, contributia acestora la patrimoniul asociatiei si cotizatia.

hcl_nr_92_din_04_apr_2013