Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a aproba modificarea preturilor/tarifelor la apa potabila si canalizare pentru intreaga arie de operare de catre S.C. APA SERV S.A.

HCL 55_29_iul 2016