Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria în Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aprob aajustarea prețului și tarifului pentru apă și canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județul Teleorman

HCL 82_16 dec 2020