Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, TELEORMANUL “, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de asociati pentru anul 2013.

hcl_nr_112_din_29_nov_2012