Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a A.D.I. „Teleormanul” pentru a aproba Programul de investitii la S.C. APA SERV S.A. cu finantare integrala sau partiala din fonduri de coeziune, buget de stat, buget local si fonduri proprii.

HCL 131_29 apr 2015