Priveste: acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A G A la S.C. APA SERV S.A., pentru a vota cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.

HCL 329_23 oct 2014