Priveşte: acordarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii de apartamente din blocurile de locuinte sau ai imobilelor care au executat, pe cheltuiala proprie, lucrari de interventie pentru cresterea performantelor energetice a cladirilor

hcl_nr_278_din_21_dec_2011