Priveşte: acordarea de ajutoare de urgenţă pentru încălzirea locuinţei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada noiembrie 2012-martie 2013, în cazul familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizează sursele de încălzire a locuinţei prevăzute în O.U.G. nr. 70/2011

anexa_la_hcl_nr_123_din_29_nov_2012

hcl_nr_123_din_29_nov_2012