Priveşte: acordarea de ajutoare de urgenţă pentru încălzirea locuinţei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada noiembrie 2011-martie 2012, în cazul familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizează sursele de încălzire a locuinţei prevăzute în O.U.G. nr. 70/2011

anexa_la_hcl_nr_253_din_28_nov_2011

hcl_nr_253_din_28_nov_2011