Operatorul Distribuție Oltenia S.A. informează municipalitatea că în luna iulie 2021 în Municipiul Alexandria au fost realizate investiții în valoare de peste 2,2 mil. RON

Investițiile realizate de operatorul Distribuție Oltenia în luna iulie 2021 au constat în modernizarea contorizării prin:
 scoaterea contoarelor din tablourile electrice de apartament și montarea de firide de distribuție și contorizare pe palier (FDCP), amplasate pe casa scărilor: FDCP – 2ab – 2 buc, FSCP – 6ab – 15 buc. FDCP – 20ab – 2 buc., FDCP – 24ab – 22 buc.;
 montarea de cutii de conexiune – 15 buc.;
 montarea de coloane colective generale – 506 m.;
 montarea de coloane individuale monofazate 13 802 m și coloane individuale trifazate – 330 m.:
 montarea de firide de branșament tip E2.4 – 20 buc. și firidă de branșament tip E3.4 – 7 buc. S-a realizat LES 0,4 kV – 220 m.;
 maparea a 652 consumatori.
Beneficiarii proiectului au fost 652 locuitori din Municipiul Alexandria, județul Teleorman, după cum urmează:
 str. Al. Ghica: 40 IMT, bl. 103,bl. 105, bl. 106, bl. 109, bl. 111;
 str. București: bl. T4, bl. 219, bl. 221, bl. 222, bl. 701C, bl. 702B, bl. 702C, bl. 703D, bl. P+7;
 str. Ion Creangă: bl. 312, bl. 456;
 str. Dunării: bl. F2, bl. F7, bl. 402, bl. 508, bl. 1603, bl. BM6, bl. F3, bl. F6, bl. I1, bl. 3, bl. I5, bl. I13, bl. L6, bl. M3, bl. M9;
 str. Independenței: bl. 313, bl. 314;
 str. Libertății: bl. 328, bl. 329, bl. K1, bl. K4, bl. K5, bl. K6, bl. L2, bl. L4, bl. L6, bl. L9, bl. D4;
 str. Tudor Vladimirescu: F13;
 str. Carpați: bl. K9;
 str. Cuza Vodă: bl. 223, bl. 701D.
În urma lucrărilor efectuate pentru consumatorii aferenți zonelor mai sus-menționate, beneficiile sunt următoarele:

 rapiditate în alimentarea cu energie electrică prin realizarea legăturii dintre coloana colectivă de alimentare și coloanele individuale ale consumatorilor din bloc pentru realimentare cu energie electrică în cazul unui deranjament individual;
 confort sporit pentru consumatori întrucât nu mai trebuie să fie acasă pentru citirea/ măsurarea consumului de energie electrică;
 protecția instalațiilor electrice a celorlalți consumatori din bloc, în cazul unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit la unul dintre vecini;
 protecție împotriva electrocutării prin atingerea direct a acircuitelor și echipamentelor montate, aflate în mod normal sub tensiune;
 protecție împotriva intervențiilor neautorizate.

Operatorul Distribuție Oltenia S.A. informează totodată că își propune, ca și în anii anteriori, continuarea investițiilor în rețelele electrice din județul Teleorman.