MUNICIPIUL ALEXANDRIA/ Nr. 11197/31.03.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 19.04.2016, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: L28str.Dr Stâncă, M4 str.Dunării, M17-M4-M2, M17-M5, M2, M5, M16, I22,-I19, I23-I24, I19.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 15.04.2016, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732.

Sari la conținut