MUNICIPIUL ALEXANDRIA Comisia municipală pentru organizarea licitaţiilor publice privind închirierea Nr.29870/05.10.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea construirii de garaje şi copertine.

Licitaţia va avea loc în ziua de 27.10.2016, ora10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: 715A, 714, 1612.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 25.10.2016, ora 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317 732.