MUNICIPIUL ALEXANDRIA Comisia municipală pentru organizarea licitaţiilor publice privind închirierea Nr.24362/16.08.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 08.09.2016, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: L28 str.Dr.Stâncă, M4 str.Dunării, M17-M4-M2, M17-M5, M16, L2-L6 str.Dunării, L12-L28 str.Dunării,L30, I22-I19, I23-I24, I19, I26-I27, I13-I23 str.Dunării, I5-I1str.Dunării, F3-F2str.Dunării, F9-F10, F6-F9 str.Dunării, F12.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 06.09.2016, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732.

Sari la conținut