Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente
15.03.2023 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C15 – Educație, a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, din Municipiul Alexandria” Primar HCL-Componenta-15-EDUCATIE-14.03.2023-002-1.pdf
15.03.2023 Privind: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a actualizarii bugetului si planului de achizitii pentru „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, in cadrul contractului de finantare nr. 5070/22.01.2020, finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 Primar HCL-Reducerea-emisiilor-de-carbon.pdf
15.03.2023 Priveşte: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a actualizarii bugetului si planului de achizitii pentru „Reabilitare termica sediu Primarie”, in cadrul contractului de finantare nr. 4738/06.09.2019, finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice Primar HCL-finantare-proprie-Reabilitare-termica-sediu-primarie.pdf
15.03.2023 Privește: organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate evenimentului „Târg de Florii” 2023, în cadrul proiectului “Tu știi ce mănânci?” Primar HCL-1-1.pdf
20.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădire Gradinița nr.8” în Municipiul Alexandria Primar HCL-Gradinita-8-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-f.pdf
20.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” in Municipiul Alexandria Primar HCL-Noica-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-faza-D..pdf
21.03.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Alexandria Primar HCL-PETRU-SI-PAVEL.pdf | Raport-PETRU-SI-PAVEL.pdf | Referat-PETRU-SI-PAVEL.pdf
21.03.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfântul Nicolae” din municipiul Alexandria Primar HCL-SF.NICOLAE.pdf | Raport-SF.NICOLAE.pdf | Referat-SF.NICOLAE.pdf
21.03.2023 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Asociaţia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Proiectului „Art terapie prin reciclare”, în municipiul Alexandria Primar HCL-1-2.pdf | raport-.pdf | referat-3-1.pdf | Anexa-acord-parteneriat.pdf
21.03.2023 Privește: atribuirea de denumire pentru Centru Multifuncțional pentru Tineri Primar HCL-Centru-Multifunctional.pdf | Raport-comun-de-specialitate-Centru-Multifunctional.pdf | Referat-Centru-Multifunctional.pdf | Anexa-2-Plan-amplasament-si-delimitare-CENTRU.pdf | Anexa-3-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-CENTRU.pdf | AVIZARE.pdf
21.03.2023 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Cuza Vodă, zona bloc 711A, scara B Primar HCL-CuzaV-133-Bl.711A-scB.pdf | PS-cuza-voda-711.pdf | Anexa-3-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-CUZA-711A-scB.pdf
21.03.2023 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piaţa PECO, spațiu comercial modular, poz.10 Primar Proiect-piata-PECO-.pdf | Anexa-2-Plan-de-situatie-spatiu-Piata-PECO10.pdf | Anexa-3-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-P.PECO-10.pdf
21.03.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Primar HCL-modif-si-compl-program-lucrari-martie-2023.pdf | Anexa-modificare-Program-lucrari-martie-2023-.pdf
21.03.2023 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 191/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Primar HCL-transformare-post-martie2023.pdf | RAPORT-HCL-2023-1.pdf | Referat-de-aprobare-ian.2023-1.pdf
21.03.2023 Privește: aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL Primar HCL-stat-de-functii-martie-2023-Serv-Publice.pdf
21.03.2023 Privește: modificarea și completarea art. 6.3 din anexa nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii către SC Servicii Publice AlexandriaAlexandria SRL Primar HCL-tarife-piata-MARTIE-2023.pdf
21.03.2023 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Primar proiect-HCL-1.pdf | referat-7.pdf | RAPORT-9.pdf
22.03.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Dunarii-zona-bloc-F6.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Dunarii-Zona-bloc-F6.pdf | H.C.L.-VANZARE-TEREN_Str-Dunarii-zona-bl.F-1.pdf
22.03.2023 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea prin Consiliul local al orașului Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Primar hcl-protocol-Zimnicea-pentru-gestionarea-cainilor-fara-stapan-2023.pdf
22.03.2023 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR” – ediția a II-a în Municipiul Alexandria Primar HCL-fotbal.pdf
23.03.2023 Priveşte: aprobarea actualizării P.U.Z. – Parc Industrial aprobat cu HCL nr. 226 din 17.08.2017 Primar HCL-Actualizare-PUZ-PARC-INDUSTRIAL_completare-arh-sef.pdf
23.03.2023 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Asociația sportivă Legio Calarași, filiala Alexandria, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu scopul de a promova siguranța în trafic și cultura pentru motociclism precum și pentru promovarea orașului la nivel național și internațional Primar HCL-legio-phoenix-.pdf | Anexa-regulament-legio-phoenix.pdf | raport-legio-phoenix-.pdf | referat-legio-phoenix-.pdf
23.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A1″, în Municipiul Alexandria Primar HCL-A1-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-faza-D.A.L.pdf
23.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3″, în Municipiul Alexandria Primar HCL-A3-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-faza-D.A.L.pdf
23.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare”, în Municipiul Alexandria Primar HCL-cladiri-Stefan-cel-Mare-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-si-a-indicatorilor-tehnico.pdf
23.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8″ în Municipiul Alexandria Primar HCL-BM6-BM7-…-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-f.pdf
24.03.2023 Privește: concesionarea fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 198 mp, cu nr. cadastral 32543, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, în vederea înființării unui centru de sprijin pentru copii și adulți cu dizabilități sau în situații de risc, situat în zona blocurilor cuprinse între strada Libertății, strada Frații Golești, strada Dunării, strada Nicolae Bălcescu, strada Agricultori, judeţul Teleorman Primar HCL-CONCESIONARE-fara-licitatie_.pdf | Act-Aditional-la-aActul-constitutiv.pdf | Act-Constitutiv-asociatie.pdf | Anexa-2-Plan-de-amplasament-si-delimitare-.pdf | ANEXA-NR-5-Raport-de-evaluare.pdf | Anexa-nr.3-Plan-de-incadrae-in-zona-teren.pdf | Cerificat-de-acreditatre-seria-AF-nr.008395.pdf | Certificat-de-urbanism.pdf | Adresa-nr.201016.01.2023.pdf
Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente