Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente
19.09.2023 Priveste: aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Deființare clădire C4 – Centrala termică de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica’’ în Municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-Desfiintare-C4-GHICA.pdf
19.09.2023 Priveste: aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Deființare clădire C5 – Magazie de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica’’ în Municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-Desfiintare-C5-GHICA.pdf
19.09.2023 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba Studiul de Fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici, pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, POIM 2014-2020” Primar Proiect-de-hotarare-acordarea-unui-mandat_ADI-Teleormanul-25-sept-2023-mandat.pdf
19.09.2023 Privește: aprobarea Studiului de fezabilitate și a documentației tehnico-economice pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, POIM 2014-2020”, a valorii proiectului, a cofinanțării proiectului și a garantării împrumutului ce va fi contractat de Operatorul Regional S.C. Apa Serv S.A. Alexandria pentru acest proiect Primar Proiect-de-hotarare-Studiu-de-fezabilitate-Proiect-ADI-Teleormanul-25-sept-2023.pdf
19.09.2023 Priveşte: aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Primar Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-REGULAMENTUL-COMISIEI-DE-CIRCULATIE.pdf
19.09.2023 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.4 situată în blocul P9, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Primar anexa-2-contract-cadru-1-1.pdf | anexa1-5.pdf | hotarare-vanzare-cu-plata-integral-bl.-P9-str.-Soseaua-Turnu-Magurele.pdf | raport-24.pdf | referat-de-aprobare-24.pdf
19.09.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.15 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Primar anexa-2-contract-2.pdf | anexa1-6.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-in-rate-bl.-G-str.-Ion-Creanga.pdf | raport-25.pdf | referat-de-aprobare-25.pdf
19.09.2023 Priveşte: repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria Primar referat-de-aprobare-26.pdf | anexa-10.pdf | hotarare-24.pdf | raport-26.pdf
19.09.2023 Priveşte : aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2024 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi Primar anexa-1-criterii-2.pdf | anexa-2-comisie-2.pdf | hotarare-25.pdf | raport-27.pdf | referat-de-aprobare-27.pdf
19.09.2023 Privește: aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2024 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități Primar anexa-1-criterii-3.pdf | anexa-2-comisie-3.pdf | hotarare-26.pdf | raport-28.pdf | referat-de-aprobare-28.pdf
19.09.2023 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Primar Proiect-presedinte-de-sedinta-septembrie.pdf | RAPORT-29.pdf | referat-15.pdf
19.09.2023 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2023” în municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-Ziua-Internationala-a-persoanelor-varstnice.pdf | raport-1-3.pdf | referat-16.pdf
19.09.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Primar HCL-modif-si-compl-program-lucrari-septembrie-2023-.pdf | Anexa-modificare-Program-lucrari-Sept-2023-.pdf
19.09.2023 Privește: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL Primar Proiect-de-hotarare-majorare-capital-Servicii-Publice-2023.pdf
19.09.2023 Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023 Primar HCL-rectificare-BVC-SPA-sept-2023.pdf | Anexa-HCL-Rectificare-BVC-2023-sept.pdf
20.09.2023 Privește: organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate evenimentului „Tradițiile si gusturile Toamnei” 2023, în cadrul proiectelor “Tu știi ce mănânci?” și “Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă” Primar Proiect-de-hotarare-Traditiile-si-gusturile-toamnei-.pdf
20.09.2023 Privește: concesionarea prin licitație publică, a unui teren, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman Primar Proiect-de-hotarare-CONCESIONARE-DJ-Alex-Laceni.pdf
20.09.2023 Privește: darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-_darea-in-administrare-bunuri-ADP_25-septembrie-2023.pdf
20.09.2023 Privește: darea în folosință gratuită, pe termen limitat, către unități de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria, a centralelor termice și a instalațiilor aferente aflate în incinta acestora, ce aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria Primar Proiect-de-hotarare_dare-in-folosinta-gratuita-a-centralelor-termice-aflate-in-incinta-unitatilo.pdf
20.09.2023 Priveşte: aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-PRELUNGIRE-PUG-2023.pdf
20.09.2023 Priveşte: prelungirea conform Legii nr. 350/2001 a documentațiilor de urbanism a căror valabilitate expiră în anul 2024 Primar Proiect-de-hotarare-PRIVESTE-PRELUNGIREA-PUZ-2023-Copie.pdf
20.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32540, situat în str. Dunării, nr. 115C, zona bloc I1 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Dunarii-zona-bl.I1-4.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Dunarii-zona-bl.I1-4.pdf | Fisa-MF-str.-Dunarii-zona-bl.-I1-1.pdf | Proiect-de-hotarare-VANZARE-TEREN_Str-Dunarii-zona-Bl-I1_31.05.pdf
20.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 20484, situat în str. Șos. Turnu Măgurele, nr. 6 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Sos.-Tr.Mg_.-nr.6.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Sos.-Tr.-Mg.-nr.-6.pdf | ECF20230913135910615.pdf | Fisa-MF-20230913135858688.pdf | Proiect-de-hotarare-VANZARE-TEREN_Str-Sos.-Tr.-Mg.-nr.6_.pdf
20.09.2023 Priveşte: modificarea şi completarea HCL nr.123 din 17 decembrie 2008 privind stabilirea unor amplasamente pentru staţionare taxi şi aprobarea taxelor aferente pentru folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-modificare-statie-taxi-sept-2023.pdf | raport-de-specialitate-modif-statii-taxi-sept-2023.pdf | referat-de-aprobare-modif-statie-taxi-sept-2023.pdf
20.09.2023 Priveste: aprobarea programului de toaletare al arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public al municipiului Alexandria la nivelul serviciul public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-program-toaletare.pdf | raport-comun-de-specialitate-program-toaletare.pdf | referat-aprobare-program-toaletare.pdf | referat-program-toaletare.pdf
20.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34256, situat în str. Dunării, zona bl. L31 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare_str.-Dunarii-zona-bl.-L31.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu_str.-Dunarii-zona-bl.-L31.pdf | Proiect-de-hotarare-VANZARE-TEREN_str.-Dunarii-zona-bl.-L31_25-SEPT.-2023.pdf
20.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32472, situat în str. Dunării, intersecție cu str. Libertății Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare_str.-Dunarii-interscectie-cu-str.-Libertatii.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu_str.-Dunarii-intersectie-cu-str.-Libertatii-.pdf | Proiect-de-hotarare-VANZARE-TEREN_str.-Dunarii-intersectie-cu-str.-Libertatii_25-SEPT.-2023.pdf
20.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Dunarii-zona-bloc-F6-5.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Dunarii-Zona-bloc-F6-5.pdf | Fisa-MF-Str.-Dunarii-zona-bl.F6-1.pdf | Proiect-de-hotarare-VANZARE-TEREN_Str-Dunarii-zona-BL-F6_28.06.pdf
20.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32460, situat în str. Drum de Centură, nr. 445 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Drum-de-Centura-nr.445-4.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Drum-de-Centura-nr.-445-4.pdf | Proiect-de-hotarare-VANZARE-TEREN_Str-Drum-de-Centura-nr.4451_28.06_.pdf
20.09.2023 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, zona Bl. I1, CV 71, nr.115C, numar cadastral 23913 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-strViilor-1C-2.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-strViilor-1C-2.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-cu-drept-de-preemptiune-ST.pdf
20.09.2023 Priveste: darea în administrare către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria Primar Proiect-de-hotarare_dare-in-administrare-ADP.pdf
20.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31665, situat în str. Dunării, Zona bloc 401 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Dunarii-zona-bl.401.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Dunarii-zona-bloc-401.pdf | H.C.L.-VANZARE-TEREN_Str-Dunarii-zona-bloc-401_3docx.pdf | ECF-pdf.pdf
20.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32470, situat în str. Dunării intersecție cu str. Fabricii Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Dunarii-intersectie-cu-str.-Dunarii.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Dunarii-intersetie-cu-str.-Fabricii.pdf | Proiect-de-hotarare-VANZARE-TEREN_Str-Dunarii-intersectie-cu-str.-Fabricii_.pdf | Lista-MF20230914111639381.pdf
20.09.2023 Priveşte: vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, sc. A, etaj 5, ap. 17, strada Ion Creangă, zona Modern Primar ECF_20230918154758491.pdf | PROIEC1.pdf | Anexa-nr.-3_releveu_.pdf | Anexa-nr.4-Plan-de-situatie.pdf | Anexa-nr.5-Plan-de-incadrae-in-zona.pdf | Fisa-MF-20230913135827373.pdf
21.09.2023 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 190/31.05.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-transformare-post-septembrie-2023.pdf | RAPORT-HCL-septembrie-2023.pdf | Referat-de-aprobare-septembrie-2023.pdf
21.09.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Primar Anexa-1-bug.local-25.09.23.pdf | Anexa-2-buget-local-25.09.23.pdf | Anexa-3-venituri-proprii-25.09.23.pdf | Anexa-4-fonduri-neramb.25.-09.23.pdf | Anexe-investitii-25.09.2023-.pdf | Hot.-rectificare-_25.09.2023-.pdf | Raport-specialitate-rectif.-_-25.09.2023.pdf | Referat-aprobare-rectif.-_25.09.2023.pdf
22.09.2023 Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2023-2024 Primar anexa-CEAC-2023.pdf | Proiect-de-hotarare-desemnare-reprezentanti-in-CEAC-2023-scoli.pdf | raport-de-specialitate-desemnare-CEAC-2022-scoli.pdf | referat-de-aprobare-CEAC.pdf
22.09.2023 Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2023-2024 Primar anexa-CA-2023.pdf | Proiect-de-hotarare-desemnare-reprezentanti-in-CA-scoli-2023.pdf | raport-de-specialitate-desemnare-scoli-2022.pdf | referat-de-aprobare-Ca-2022.pdf
25.09.2023 Priveşte: acordul Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat –unități de învățământ preșcolar pentru anul școlar 2024-2025 Primar Proiect-hcl-retea-cluburi.pdf
25.09.2023 Priveşte: alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unei sume de bani pentru organizarea Galei Excelenței în Educație și premierea elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori Primar deviz.pdf | Proiect-de-hotarare-premiere-Gala.pdf | raport-de-specialitate-gala.pdf | referat-de-aprobare-alocare.pdf
Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente