Licitație publică privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 711D, zona bloc 712, zona bloc A8-A6, zona bloc L31, zona bloc 590 Sere, zona bloc 802, zona bloc 801-802-901, și zona bloc 806-809, pentru parcarea autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 119/07.04.2023 privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 711D, zona bloc 712, zona bloc A8-A6, zona bloc L31, zona bloc 590 Sere, zona bloc 802, zona bloc 801-802-901, și zona bloc 806-809, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 27.07.2023 la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, astfel:
– pentru zona bloc 711D, zona bloc 712, zona bloc A8-A6, zona bloc L31, zona bloc 590 Sere, începând cu ora 11.00;
– pentru zona bloc 802, zona bloc 801-802-901, zona bloc 806-809, începând cu ora 13.00.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 24.07.2023, ora 16:00.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 14.07.2023.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.