Licitație publică pentru vânzarea unui teren în suprafață de 22,00 mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 406

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L. 369/28.11.2023, organizează licitație publică pentru vânzarea
unui teren în suprafață de 22,00 mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 406.
Licitaţia va avea loc în data de 21.02.2024, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, într-un singur exemplar la Registratura Generală a Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 19.02.2024 ,ora 16ºº.
Documentația de licitație poate fi studiată și achiziționată, contra- cost , la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Administrare si Valorificare Domeniul Privat, etajul 2, camera 1.
Împotriva licitatiei, se poate face contestație în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Administrare si Valorificare Domeniul Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 132.
Clarificările privind licitația se pot obține până cel târziu la data de 12.02.2024.