Licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri și a unei unități locative ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri și a unei unități locative ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, identificate astfel:

 teren intravilan în suprafață de 50,00 mp, identificat cu număr cadastral 34256, înscris în Cartea Funciară nr. 34256, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, strada Dunării, zona bl. L31.
Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 289/25.09.2023.

 teren intravilan în suprafață de 20,00 mp, identificat cu numărul cadastral 31665, înscris în Cartea Funciară nr.31665, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria str. Dunării, Zona bloc 401.
Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 288/25.09.2023.

 teren intravilan în suprafață de 77,00 mp, identificat cu număr cadastral 32470, înscris în Cartea Funciară nr. 32470, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, strada Dunării intersecție cu strada Fabricii.
Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 287/25.09.2023.

 teren intravilan în suprafață de 78,00 mp, identificat cu număr cadastral 20484, înscris în Cartea Funciară nr. 20484, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, strada Șos. Turnu Măgurele, nr. 6.
Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 286/25.09.2023.

 unitate locativă , identificată cu număr cadastral 23376-C1-U15, înscris în Cartea Funciară nr. 23376-C1-U15, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situată în municipiul
Alexandria, bloc F, sc.A, etaj 5, ap. 17, strada Ion Creangă , zona Modern.
Vânzarea unității locative menționate se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 293/25.09.2023.

Licitaţia va avea loc în data de 16.11.2023 ora 10 00 la sediul Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 139.
Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Municipiului Alexandria, cel mai târziu în data de 13.11.2023, până la orele 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 03.11.2023.