Licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, identificate astfel:
1. Teren în suprafață de 195,00 mp, categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul municipiului Alexandria, strada 1 Mai, nr. 60, județul Teleorman, număr cadastral 32096, CF nr.
32096. Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 194/31.05.2023.
2. Teren în suprafață de 160,00 mp, categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul municipiului Alexandria, strada Alexandru Colfescu, nr. 57A, CV 86, județul Teleorman, număr
cadastral 32142, CF nr. 32142. Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 202/31.05.2023.
3. Teren în suprafață de 324,00 mp, categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul municipiului Alexandria, strada Podul Vechi, ZONA PROINVEST, județul Teleorman, număr
cadastral 32473, CF nr. 32473. Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 195/31.05.2023.
4. Teren în suprafață de 2945,00 mp, categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul municipiului Alexandria, strada 1 Mai, Zona Dig Vedea, județul Teleorman, număr cadastral
32566, CF nr. 32566. Vânzarea terenului menționat se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 150/26.04.2023.
Licitaţia va avea loc în data de 03.08.2023 ora 10 00 la sediul Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 139.
Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria, cel mai târziu în data de 31.07.2023, până la orele 16 00.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 21.07.2023.