Licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, identificate astfel:
 teren intravilan, în suprafaţă de 21,00 mp, identificat cu număr cadastral 34322, înscris în Cartea Funciară nr. 34322, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, str. 1 Mai, nr. FN, zona bloc 100, poziția1.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/28.02.2024 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 teren intravilan, în suprafață de 4,00 mp, identificat cu numărul cadastral 31739, înscris în Cartea Funciară nr. 31739, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. FN, zona bloc F6.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/28.02.2024 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 teren intravilan, în suprafaţă de 56,00 mp, identificat cu număr cadastral 21758, înscris în Cartea Funciară nr. 21758, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 240 în CV 94.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/28.02.2024 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Licitaţiile vor avea loc în data de 16.04.2024 ora 10 00 la sediul Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 139.
Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria, cel mai târziu în data de 10.04.2024, până la orele 16 00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132,127.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 02.04.2024.