Licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, identificate astfel:

 Teren în suprafață de 666 mp, identificat cu numărul cadastral 32051, înscris în Cartea Funciară nr. 32051, ce aparține domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în Municipiului
Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.26.
Vânzarea prin licitație publică a terenului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/25.07.2022 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 Teren în suprafață de 719 mp, identificat cu numărul cadastral 32052, înscris în Cartea Funciară nr. 32052, ce aparține domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în Municipiul Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.28.
Vânzarea prin licitație publică a terenului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/25.07.2022 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 Teren în suprafață de 772 mp, identificat cu numărul cadastral 32053, înscris în Cartea Funciară nr. 32053, ce aparține domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în Municipiul Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.30.
Vânzarea prin licitație publică a terenului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/25.07.2022 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Licitaţiile vor avea loc în data de 07.03.2024 ora 10:00 la sediul Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 139.
Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Municipiului Alexandria, cel mai târziu în data de 04.03.2024, până la orele 16:00.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Administrare si Valorificare Domeniul Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Administrare si Valorificare Domeniul Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132, 127.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 22.02.2024.