Licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, identificate astfel:
 teren intravilan, în suprafață de 67,00 mp, identificat cu număr cadastral 25080, înscris în Cartea Funciară nr. 25080, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, str. Șos. Turnu Măgurele, nr. 6D.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/30.10.2023 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 teren intravilan, în suprafață de 43,00 mp, identificat cu numărul cadastral 32527, înscris în Cartea Funciară nr. 32527, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, zona cuprinsă intre str. Nicolae Bălcescu, str. Dunării, str. Agricultori, str. Negru Vodă, nr. FN.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 322/30.10.2023 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 teren intravilan, în suprafață de 25,00 mp, identificat cu număr cadastral 32471, înscris în Cartea Funciară nr. 32471, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, strada 1 Mai, nr. FN, zona Școala nr. 6.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/30.10.2023 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Licitaţiile vor avea loc în data de 28.12.2023 ora 10 00 la sediul Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 139.

Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Municipiului Alexandria, cel mai târziu în data de 20.12.2023, până la orele 16 00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 12.12.2023.