Licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 36 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str.Dunării, nr.215, bl.915, ap.30

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 77/28.02.2024, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 36 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str.Dunării, nr.215, bl.915, ap.30.
Licitaţia va avea loc în data de 18.04.2024 ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria din Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 15.04.2024, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Administrare si Valorificare Domeniul Public.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Administrare si Valorificare Domeniul Public din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 08.04.2024.